TOUR SPIN 30

TOUR SPIN 30

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความแข็งแรงของร่างกายระบบไหลเวียนโลหิต และการเต้นของหัวใจ สนุกกับ การปั่นจักรยานที่ผสานรูปแบบความแตกต่างของเส้นทางที่หลากหลาย ท้าทาย   ผู้ร่วมปั่นกับเวลาแห่งความมันส์ ( 30 นาที )

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET