นายกิตติศักดิ์ ภิรมย์ศรี

ชื่อเล่น แฮ็ค
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX , Streching , Circuit Training, Funtionnal Training

“มีความสุขกับการทำงาน อยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET