นายเอกพันธ์ สุวอ

ชื่อเล่น ต้น
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX
Funtionnal Training , Circuit Training

“ชอบออกกำลังกาย และสนใจในการเสริมสร้างพัฒนาตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET