นายเชิดศักดิ์ พลค้อ

ชื่อเล่น ออดี้
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX
Muay Thai , Circuit Training Funtionnal Training

“การได้ดูแลสุขภาพตนเอง และดูแลสุขภาพของลูกค้า”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET