นายศักย์ศรณ์ ฤกษ์งาม

ชื่อเล่น Q
สาขา ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy
TRX , Funtionnal Training , Circuit Training

“รักในการออกกำลังกาย รักสุขภาพ และอยากเห็นคนในสังคมมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง และปราศจากโรคภัย”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET