นายวรพงษ์ บุญจ้อย

ชื่อเล่น สอง
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX
Funtionnal Training , Circuit Training , Muay Thai

“ดูแลสุขภาพตนเอง และแนะนำคนอื่นได้ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET