นายพิสิทธิ์ ลาภส่งผล

ชื่อเล่น เซี๊ยะ
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX , Funtionnal Training , Circuit Training , Muay Thai

“รักและชอบในการออกกำลังกาย”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET