นายขนะพล รักษาภักดี

ชื่อเล่น โน๊ต
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX , Funtionnal Training , Circuit Training , Strendching.

“ได้ดูแลสุขภาพตนเอง และผู้อื่น”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET