นายขจรเกียรติ นลินไพจิตรกุล

ชื่อเล่น ยูกิ
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX , Funtionnal Training , Circuit Training

“รักในการออกกำลังกาย ชอบความท้าทาย รูปร่างที่สวยงาม และพัฒนาตนเอง
อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ใครที่ท้อ และได้เปลี่ยนแปลงผู้อื่นให้ถึงเป้าหมาย”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET