นางสาวหวานใจ โคตรทองทิพย์

ชื่อเล่น หวาน
สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

เทรนเนอร์ Muscle Building , Muscle Toning , Weight loss , Healthy , TRX , Funtionnal Training , Circuit Training

“ทำในสิ่งที่ตนรัก ถนัดในสิ่งที่เรียนมา”

Skills

ประสบการณ์การเป็นเทรนเนอร์
0%
การฝึกอบรมและใบประกาศ
0%
Style switcher RESET