PLATES

PLATES

เป็นคลาสที่ใช้กล้ามเนื้อหลักของร่างกายรวมทั้งกล้ามเนื้อด้านใน บริเวรช่องท้อง หลัง สะโพก และไหล่ พิลาทีสเป็นการออกกำลังกายที่ยืน และสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ไม่มีแรงกระแทก และปลอดภัย

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET