INDOOR SPIN

INDOOR SPIN

คลาสที่เป็นที่สุดของการเผาผลาญแคลอรี สร้างความแข็งแรง ช่วยด้านการไหลเวียนโลหิตและการเต้นของหัวใจ  เริ่มปั่นไปพร้อมกับเสียงดนตรีที่เร้าใจบนเส้นทางที่มีความ  ท้าทายด้านความต่างของเส้นทางความเร็วและความหนืดของจักรยาน  ( 50 นาที )

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET