FITBALL

FITBALL

คลาสนี้เน้นกล้ามเนื้อหลักของร่างกาย  การใช้ลูกบอลหมายถึงกล้ามเนื้อหลักทุกจุดถูกท้าทายให้รักษาสมดุลของร่างกายโดยรวม  เป็นคลาสที่เพิ่มความแข็งแกร่ง และกระชับกล้ามเนื้อที่เหมาะกับทุกคน

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET