AEROBIC (ADVANCED)

AEROBIC (ADVANCED)

(Level 3) : เป็นคลาสที่ท้าทายการออกกำลังที่เน้นการไหลเวียนโลหิต และการเต้นของหัวใจได้เป็นอย่างดี ที่ช่วยการเผาผลาญแคลอรี่ และเพิ่มความสามารถในการลดไขมัน ของร่างกาย

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Style switcher RESET